Krásná literatura

Poslední:
2017-01-05
07:10

Anna Maria Tilschová / Kunc, Jaroslav
1946 -- kapitola v knize
In: Kunc, Jaroslav: Slovník soudobých českých spisovatelů: krásné písemnictví v letech 1918-45. [Díl II, N-Ž]. 1. vyd. Praha: Orbis. - s. 852-858. - 1946
Podrobný chronologický popis díla AMT s tendenčním výkladem o rozpadu rodin a nedostatečné propracovanosti postav. Rozbor evokuje osobní osud AMT, na což však autor nepoukazuje. Hodnocení vykazuje levicové postoje (rozpad buržoazních hodnot) , přestože vyšlo v roce 1946.
rozbor díla ; životopisy
--> Souborný katalog
Text hesla: PDF PDF (PDFA)

Úplný záznam - Podobné záznamy
2016-12-04
15:37

O zlaté kleci: a jiné vzpomínky; První vydání / Lehar, František
brožovaná kniha
Praha: Jiří Tomáš - nakladatelství Akropolis, 2003
Mimořádně cenný pramen, který zachycuje život český vědců zaměstnaných ve Spojeném ústavu jaderných výzkumů v sovětském satelitním vědeckém městečku Dubna v šedesátých letech 20. století. Další vzpomínky se vztahují k západním fyzikálním pracovištím (CERN, Saclay aj.), na kterých autor působil. V knize je zmiňována aktivita Ivana Úlehly nejen jako teoretického fyzika, ale i jako zástupce ředitele SÚJV. Je uváděn i v některých dalších souvislostech. V Dubně pobývali i další členové rodiny Ivana Úlehly, který tuto dobu popisuje ve třetím díle Kroniky rodu Úlehlů.
biografie ; Dubna ; emigrace ; fyzici ; jaderný výzkum ; Sovětský svaz ; totalitní režimy
--> Souborný katalog
[TIK 01739]
Obálka

Úplný záznam - Podobné záznamy
2016-12-03
13:15

Úlomky hovorů Otokara Březiny / Lakomá, Emilie
vázaná kniha
Brno: Jola, 1992
V rámci sebraných úvah a poznámek jsou uvedeny také postřehy Otakara Březiny k osobnosti a dílu pedagoga Josefa Úlehly. Úlehla a Březina se potkali v Jaroměřicích jako učitelé. Březinovy postřehy o Úlehlově díle, osobnosti a stylu oponují tradičním interpretacím. Březina uvádí, že Havelkův výklad Úlehlovu dílu neprospěl. Březina se též kriticky vyjadřuje k tvorbě A. M. Tilschové.
biografie ; historie ; Jaroměřice nad Rokytnou ; učitelé
--> Souborný katalog
[TIK 01740]
Obálka

Úplný záznam - Podobné záznamy
2016-08-05
06:36

Literarischer Reiseführer Böhmisches Bäderdreieck Karlsbad, Marienbad, Franzensbad / Schieb, Roswitha
Postdam: Deutsches Kulturforum östliches Europa, 2016
Lázeňský literární život, lázně v dílech českých autorů. Citát z díla A. M.Tilschové.
Františkovy Lázně ; Karlovy Vary ; Mariánské Lázně
[TIK 01552]
Obálka

Úplný záznam - Podobné záznamy
2016-06-18
17:06

Janeček / Tilschová, Anna Maria
1967 -- pohádka v sbírce
In: Zrcadlo snů. - s. 101-112. - 1967 -> Hostitelský dokument
[TIK 01512]

Úplný záznam - Podobné záznamy
2016-06-18
16:58

Zrcadlo snů: čeští spisovatelé českým dětem / Šnobr, Jan
Praha: SNDK, 1967
--> Souborný katalog
[TIK 01512]
Obálka

Úplný záznam - Podobné záznamy
2016-06-16
11:40

Karel Krejčí a Anna Maria Tilschová / Novotný, Vladimír
-- kapitola v knize
In: Novotný, Vladimír: Paradoxy a paralely: od Komenského k Rejchrtovi. Praha, Cherm 2006. - s. 155-164.
Poutavý rozbor především monografie Karla Krejčího o AMT z roku 1959 a jeho celoživotním zájmem o její dílo. Vyvrací některé stereotypní výklady díla AMT. Chybně uvedené datum, kdy se AMT stala předsedkyní Společnosti Boženy Němcové. V knize je uveden rok 1945, předsedkyní se stala již v roce 1932 při založení společnosti.
rozbor díla ; životopisy
--> Souborný katalog
Text kapitoly: PDF PDF (PDFA)

Úplný záznam - Podobné záznamy
2016-06-15
13:35

Ženy v rozpadajícím se patriarchálním světě románů Anny Marie Tilschové / Hábová, Dagmar
bakalářská práce - elektronický zdroj
Pardubice: PedF UP, katedra českého jazyka a literatury, 2015
Podstatnou část práce tvoří rozbor autorčiny prvotiny Fany.

Úplný záznam - Podobné záznamy
2016-06-15
13:22

Jindřich Spáčil (1899 - 1978) / Petříčková, Jarmila
diplomová práce - elektronický zdroj
Olomouc: PedF UP, katedra českého jazyka a literatury, 2015
V práci je popsaná korespondence Jindřicha Spáčila s MUT, která se vztahovala převážně k práci na románu Lásky a rebelie, který je kronikou rodu Urbánků a Proskowetzů. Rozbor Spáčilova díla.
Kroměříž ; Kvasice
--> Univezita Palackého

Úplný záznam - Podobné záznamy
2016-06-15
12:59

Životopisná tematika v tvorbě autorů meziválečného období / Hrabinová, Eva
diplomová práce - elektronický zdroj
Olomouc: PedF UP, katedra českého jazyka a literatury, 2015
V práci je podrobně rozebrán romám Orlí hnízdo od Anny Marie Tilschové a okolnosti jeho vzniku.
--> Univezita Palackého

Úplný záznam - Podobné záznamy