Education

Latest additions:
2016-09-06
07:58

Školské působení Jos. Úlehly ve Vídni / Šilha, Milan
1946 -- kapitola v rukopise
In: Vzpomínky na Josefa Úlehlu, jeho život a dílo. - s. 113-128. - 1946 -> Hostitelský dokument
Vzpomínky na působení českých pedagogů v českých školách ve Vídni před první světovou válkou. Josef Úlehla zde působil jako inspektor a snažil se zde uplatňovat myšlenku volné školy.
paměti ; volná škola ; Vídeň ; životopisy
Text kapitoly: PDF PDF (PDFA)
[TIK 00081]

Detailed record - Similar records
2016-06-18
17:17

Zkoumání o výchově člověka, o útvarech společenských a jejich spojitosti zákonné i vývojové, část první až desátá / Úlehla, Josef
komplet v plátěné převazbě
Praha: Nákladem Dědictví Komenského,
názory a stanoviska ; společnost ; výchova ; vývoj
[TIK 01513]

Detailed record - Similar records
2016-03-05
18:59

Čtení o přírodě: s četnými vyobrazeními, Díl I / Úlehla, Josef (1852-1933)
vázaná kniha
Velké Meziříčí: Nakladatelství J. F. Šaška, 1892
pedagogika ; přírodopis
--> Soubroný katalog České republiky
[TIK 01331]
Titulní list

Detailed record - Similar records
2016-01-22
07:20

Početnice pro občanské školy: stupeň druhý; 4. přehlédnuté vydání / Úlehla, Josef (1852-1933)
brožovaná kniha
Praha: Státní nakladatelství, 1930
matematika ; učebnice
--> Souborný katalog
[TIK 01225]
Obálka

Detailed record - Similar records
2016-01-08
08:45

Idea činné školy / Uher, Jan
Praha:
Předneseno na sjezdu..
reforma ; učitelé ; vzdělávání ; výchova ; škola ; školská politika ; školská reforma
[TIK 00122]
Text článku

Detailed record - Similar records
2015-12-01
07:40

Vyšší matematika bez učitele: Počet infinitesimální; tisk ke korektuře / Úlehla, Josef (1852-1933)
volné listy v deskách
Praha: Česká grafická unie, 1944
Z předmluvy: Počet infinitesimální je totiž také první česká publikace svého druhu, napsaná pro široké kruhy zájemců o hlubší studium matematiky, tohoto duchovního nástroje logiky, a má tedy nemalou cenu kulturně historickou.
matematika ; učebnice
[TIK 01174]

Detailed record - Similar records
2015-10-05
19:03

Pojetí školy 1. stupně v reformních snahách ČSR v období 1. republiky / Budáková, Jana
diplomová práce - elektronický zdroj
Praha: FF UK, Katedra pedagogiky, 2014
Josef Úlehla jako jeden ze prvních českých reformátorů školství, který již v roce 1873 napsal Jak by náš lid měl býti vzděláván. Zajímavé poznámky o vlivu Josefa Úlehly v zahraničí a u nás. Popis jeho vlivu úlehlovských českých škol na na vídeňské školství. Zmíněno pozitivní hodnocení Josefa Úlehly v zahraničí.
biografie ; reforma školství ; rozbor díla ; volné vyučování
Text

Detailed record - Similar records
2015-05-13
06:40

Mladá Morava
1931 -- článek v knize
In: Nejedlý, Zdeněk: T.G. Masaryk. Praha, Melantrich.. - Roč. I/2, s. 150-153. - 1931
Kapitola popisuje aktivitu moravských učitelů zaměřenou na národní uvědomění. Čtení z této knihy je zmiňováno ve vzpomínkách Miloše Úlehly na poslední dny jeho otce a moravského buditele Josefa Úlehly, který s uvedeným skutečnostmi vyjdřoval nesouhlas. Kniha dokládá myšlenkové i faktické spojenectví Úlehlovo s Masarykem a vliv moravského hnutí na utváření Masarykových postojů.
biografie ; Brno ; Bystřice pod Hostýnem ; Morava ; národní uvědomění ; Olomouc ; učitelé
--> Pedagogická knihovna J.A.Komenského
Bystrřice pod Hostýnem: JPG Mladá Morava: JPG Mrazík Úlehla: JPG Titulní list: JPG Západníci: JPG Úlehla Mrazík: JPG

Detailed record - Similar records
2015-04-16
10:55

Výživa a vaření: Učebnice nauky o domácnosti pro 3. třídu středních škol / Hons, Vilém
vázaná kniha
Praha: Státní nakladatelství, 1950
jídelníčky ; recepty ; učebnice ; zdravá výživa
--> Souborný katalog
[TIK 00816]
Obálka

Detailed record - Similar records
2015-01-11
13:07

Josef Úlehla / Plachý, František
brožovaná kniha
Brno: Státní pedagogická knihovna, 1970
Kompletní bibliografie k roku 1970. Obsahuje díla Josefa Úlehly, jeho recenze ostatních děl a díla o něm. V úvodu zhodnocení díla od Jaroslava Kopáče a stručný životopis.
bibilografie ; názory a stanoviska ; životopisy
--> Pedagogická knihovna J.A. Komenského
Obálka

Detailed record - Similar records