Books

Latest additions:
2020-03-21
16:33

Ztěžklá křídla snů: ženy v české literatuře / Zahradníková, Marta
vázaná kniha
Praha: Památník národního písemnictví, 2004
Obsahuje stať o Anně Marii Tilschové.
sborník
--> Souborný katalog

Detailed record - Similar records
2020-03-21
16:13

Der Donau-Oder-Canal: Kaiser Franz Josef-Schiffahrt-Canal / Proskowetz, Emanuel Ritter von Proskow und Marstorff sen
vázaná kniha
Wien: Wilhelm Frick, 1896
Jeden z prvních plánů na spojení Dunaje, Odry a Labe - nápad má opravdu hluboké kořeny. Proskowetz byl švagr Ferdinanda Urbánka.
Kvasice ; průplav Dunaj-Odra-Labe
--> Knihovna Jana Švehly

Detailed record - Similar records
2020-03-21
15:55

Základy československého knihovnictví / Frey, Jaroslav
vázaná kniha
Zlín: Knihkupecké družstsvo Svet. Úlehla, 1932
Knihu vydal Svetozár Úlehla, prvorozený syn Josefa Úlehly z prvního manželství.
knihkupectví ; Zlín
--> Souborný katalog
Obálka

Detailed record - Similar records
2020-03-20
15:50

Olšanské hřbitovy IV / Szabó, Miloš
vázaná kniha
Praha: Libri, 2012
Obsahuje zmínku o hrobu Tilschů na Olšanských hřbitovech v Praze
hřbitovy ; Praha
--> Souborný katalog
Obálka

Detailed record - Similar records
2020-03-20
15:01

Řád Práce: (zřízen vládním nařízením č. 30/1951 Sb. ze dne 3. dubna 1951): Seznam nositelů podle matric / Kancelář prezidenta republiky
elektronický zdroj, soubor pdf
Praha: Archiv Kanceláře prezidenta republiky, 2012
Řád Práce byl Marii Úlehlové-Tilschové propůjčen v roce 1956.
Řád Práce
--> Dostupné zde
Řád Práce

Detailed record - Similar records
2020-02-16
17:18

Příspěvky k dějinám průmyslu cukrovarnického v Čechách,: Období druhé 1830-1860. / Diviš, Jan V.
Kolín: Nákladem Komitétu pro uspořádání kolektivní výstavy cukrovarnícké, 1891
Biografická noticka o Ferdinandu Urbánkovi (str. 116 a dále) a potvrzení počátku jeho záhuby plynoucí ze spojení s Macháčkem a zdickým cukrovarem. Vrcholné ocenění jeho podílu na rozvoji českého cukrovarnictví.
biografie ; cukrovarnictví ; Kroměříž
--> Dostupné zde
[TIK 00530]
Titulní strana

Detailed record - Similar records
2019-02-24
18:01

Sbírka receptů pí. M.Ú. (Mimi Úlehlové-Tilschové) / Úlehla, Miloš
dvě kartotéční krabice s volnými lístky
Praha: 1965
Kartotéka Marie Úlehlové-Tilschové s recepty věcně řazenými do 33 skupin. Recepty jsou vystřihované z novin, ve kterých je MUT publikovala, a nalepené na katalogizační lístky, nebo přímo na lístky psané strojem. Kartotéky vedl manžel MUT Miloš Úlehla.
recepty
[TIK 01743]

Detailed record - Similar records
2018-03-27
13:09

O historickém a stavebním rázu Prahy: s 10 vyobrazeními / Chytil, Karel
vázaná kniha
Praha: Politika, 1916
Soubor obsahuje dvě přednášky - "O historickém vývoji a rázu Prahy" (nástin stavební historie města až do rozvoje stavební činnosti v 2. pol. 19. stol. a s ním spojené asanace v historickém centru i úsilí o zachování vynikajících památek a starobylého rázu Prahy) a "O stavební činnosti v Praze v době baroka" (pražská barokní architektura, hlavní stavby a osobnosti) a dva články - "O purismu a uměleckých památkách" (má se umělecká památka při opravě převést ve status quo, nebo se jí má ponechat ráz, který získala během času?) a "Přeměna Prahy a poměry hospodářské a sociální" (nezdravé povzbuzování stavebního ruchu ze strany peněžních ústavů, zbytečné bourání domů místo jejich adaptace kvůli rozšiřování ulic a zavádění moderních dopravních prostředků, snahy přeměnit i menší ulice na moderní velkoměstské bulváry plné výkladních skříní drahých obchodů, které vytlačují drobné živnostníky, vylidňování centra a jeho zaplňování úřady, bankami, pojišťovnami apod.).
architektura ; Praha
--> Souborný katalog
Titulní list

Detailed record - Similar records
2017-09-30
13:27

Crescas Labore!: Tři generace rodu Proskowetzů (odborníků v cukrovarnictví a šlechtitelství) v Kvasicích; 1. vydání / Koutňáková, Květoslava
brožovaná kniha
Vizovice: Lípa, 2013
Historie a osudy rodu Proskowetzů od počátku 19. století dosud. Proskowetzovi působili v Kvasicích především jako majitelé cukrovaru (Emanuel Proskowetz starší) a významně přispěli ke šlechtění obilovin (Emanuel Prosowetz mladší). Kniha obsahuje deníkové zápisky Wilfrieda Proskowetze z pobytu v zajetí před odsunem do Německa a vzpomínky Evy Hönigschmid, rozené Proskowetz na život v Kvasicích i vlastní odsun. Emanuel Proskowetz byl švagrem Ferdinada Urbánka, se kterým založili cukrovarnický provoz v Kvasicích.
cukrovar ; cukrovarnictví ; druhá dvětová válka ; Kvasice ; odsun ; portréty ; prusko-rakouská válka ; první světová válka ; šlechtitelství
--> Souborný katalog
[TIK 01743]
Obálka

Detailed record - Similar records
2017-09-02
08:37

Česká menšina v Rakousku: přehled vývoje české menšiny na území dnešní Republiky rakouské, zvláště ve Vídni / Soukup, František Alois
vázaná kniha
Praha: Orbis, 1928
Historie vzniku a působení Spolku Komenského ve Vídni a podíl Josefa Úlehly na jeho práci.
biografie ; historie ; inspektoři ; pedagogická literatura ; portréty ; Spolek Komenského ; spolková činnost ; učební metody ; učitelé ; Vídeň
--> Souborný katalog
Titulní strana

Detailed record - Similar records