Articles

Latest additions:
2021-08-11
06:28

Ferdinand Urbánek / Úlehlová-Tilschová, Marie
-- kapitola v rukopise kroniky
Ferdinand Urbánek: PDF

Detailed record - Similar records
2020-03-22
19:42

Filmuji sny. Sny rostliny Amicie! / Jak filmovat sny rostlin
2007 -- článek v novinách
In: Literární noviny. - č. 9, - 2007
Článek o časosběrné metodě natáčení rostlin a snaze Vladimíra Úlehly představit tuto metodu také v uměleckém díle.
dokumenty ; filmy

Detailed record - Similar records
2020-03-21
16:57

A.M.Tilschová ostravským přátelům / Rohel, Jan
1975 -- článek v časopise
In: Ostrava : příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska. 8. - s. 387-401. - 1975 - 8
Vztahuje se k pobytu ATM ve dvacátých letech v Ostravě. Výsledkem byl román Haldy.

Detailed record - Similar records
2020-03-21
16:41

Hledání identity: motiv odpovědnosti, viny a pokání v dílech R. Svobodové, B. Benešové a A. M. Tilschové / Voisine-Jechová, Hana
2004 -- kapitola v knize
In: Zahradníková, Marta: Ztěžklá křídla snů. Praha. PNP. - s. 155-173. - 2004 -> Hostitelský dokument
rozbor díla

Detailed record - Similar records
2020-03-20
15:39

Rajmanova dílna a expozice: živý odkaz knihařského umění
2012 -- elektronický článek
In: Rožďalovicko. - - 2012 - Roč. 1, č. 2
Rajmanovu oficínu navštěvovali i známí spisovatelé: „Jan Vrba, Jaroslav Kvapil, Marie Majerová, A. M. Tilschová, Josef Palivec, Jakub Deml – dokonce jeho synovec se zde vyučil.
--> Dostupné zde

Detailed record - Similar records
2020-03-20
15:26

Leoš Kubíček: o umělcově díle / Šulc, Jiří
2001 -- elektronický článek
In: Stránky obce Pěčín : významní občané a rodáci. - - 2001
Portrétní tvorba Leoše Kubíčka, kromě rodiny a osob z blízkého okolí, zachycuje řadu významných osobností, především z oblasti kultury, ale i odjinud. Portréty vznikaly především při jeho pražských pobytech. Vzpomeňme alespoň Josefa Horu, Vladislava Vančuru, Marii Tilschovou, Otakara Březinu, Jana Trampotu, či spisovatele Gammu. Z poválečného období pak portréty rychnovských rodáků Otomara Vaňorného, Anatola Provazníka a Vratislava Vycpálka, instalované na tzv. "Rychnovském Slavíně".
--> Dostupné zde

Detailed record - Similar records
2020-02-16
16:53

Nekrolog Marie Terezie Tilschové (Tylšové) v Národních listech
1870 -- oznámení v novinách
In: Národní listy. - - 1870 - 1.10.1870, 10 (267). s. (3)
Nekrolog Marie Terezie Tilschové (Tylšové), stručně připomíná osud její rodiny a společenské úspěchy.
parte ; pohřby ; úmrtí
Nekrolog: JPG
[TIK 01365]

Detailed record - Similar records
2020-02-16
16:45

Smuteční oznámení o skonu Marie Terezie Tilschové
1870 -- oznámení v novinách
In: Národní listy. - - 1870 - 1.10.1870, 10(267). s. (3)
Smuteční oznámení o skonu Marie Trezie Tilschové, rozené Macháčkové, dne 22. září 1870.
parte ; pohřby ; úmrtí
Smuteční oznámení: JPG
[TIK 01365]

Detailed record - Similar records
2020-02-16
15:52

Úpadek a pád cukrovaru ve Zdicích (1870-1877) / Sklenář, Karel
2013 -- článek v časopise
In: Minulostí Berounska. - Roč. 16, s. 71-121. - 2013
Významný článek podrobně popisuje zánik Macháčkova cukrovarnického podnikání ve Zdicíc, konec spolupráce s Františkem Skallou (Skálou) a nutnost vyplacení jeho podílu. Uvádí problémy, do kterých se cukrovar dostává nejen díky minulému hospodaření společníků především Skally, ale hlavně úmrtím Josefa Macháčka v roce 1870, krachem na burze, ale i vinou povodně v roce 1872. Nový společník Urbánek sanoval nakonec všechny dluhy i rozdíl mezi odhadní a skutečnou prodejní cenou vlastním majetkem, o který i v důsledku tohoto krachu přišel. V článku se Urbánkovi dostává uznání, že krach firmy nezpůsobil. Jsou zmiňováni bratři Tilschové, kteří jako advokáti pomáhali řešit komplikované otázky i kolem práv Macháčkových dědiců. Josef Tilsch převedl poručnictví sirot na svého mladšího bratra Vladislava, který se oženil s Jindřiškou Macháčkovou. Článek obsahuje mnoho důležitých odkazů na archivní materiály
1870-1887 ; cukrovary ; Králův Dvůr ; Zdice
--> Souborný katalog

Detailed record - Similar records
2020-02-16
15:11

Vznik a počátky cukrovaru ve Zdicích (1850-1870) / Sklenář, Karel
2012 -- článek v časopise
In: Minulostí Berounska. - Roč. 14, s. 48-92. - 2012
Významný článek podrobně popisuje vznik Macháčkova cukrovarnického podnikání ve Zdicích, identifikuje Františka Skallu (Skálu), partnera Macháčkovi, nastiňuje problémy, které vedly ke zrušení partnertví a uvádí důvody pro vstup Urnánka do firmy. Zajímavé momenty ze života Josefa Němce, manžela Boženy Němcové, který ve zdickém cukrovaru pracoval. Josef Tilsch se stává poručníkem sirotků po Macháčkovi.
1850-1870 ; cukrovary ; Králův Dvůr ; Zdice
--> Souborný katalog

Detailed record - Similar records