Anna Maria Tilschová

Poslední:
2020-03-21
16:57

A.M.Tilschová ostravským přátelům / Rohel, Jan
1975 -- článek v časopise
In: Ostrava : příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska. 8. - s. 387-401. - 1975 - 8
Vztahuje se k pobytu ATM ve dvacátých letech v Ostravě. Výsledkem byl román Haldy.

Úplný záznam - Podobné záznamy
2020-03-21
16:41

Hledání identity: motiv odpovědnosti, viny a pokání v dílech R. Svobodové, B. Benešové a A. M. Tilschové / Voisine-Jechová, Hana
2004 -- kapitola v knize
In: Zahradníková, Marta: Ztěžklá křídla snů. Praha. PNP. - s. 155-173. - 2004 -> Hostitelský dokument
rozbor díla

Úplný záznam - Podobné záznamy
2020-03-20
15:39

Rajmanova dílna a expozice: živý odkaz knihařského umění
2012 -- elektronický článek
In: Rožďalovicko. - - 2012 - Roč. 1, č. 2
Rajmanovu oficínu navštěvovali i známí spisovatelé: „Jan Vrba, Jaroslav Kvapil, Marie Majerová, A. M. Tilschová, Josef Palivec, Jakub Deml – dokonce jeho synovec se zde vyučil.
--> Dostupné zde

Úplný záznam - Podobné záznamy
2020-03-20
15:26

Leoš Kubíček: o umělcově díle / Šulc, Jiří
2001 -- elektronický článek
In: Stránky obce Pěčín : významní občané a rodáci. - - 2001
Portrétní tvorba Leoše Kubíčka, kromě rodiny a osob z blízkého okolí, zachycuje řadu významných osobností, především z oblasti kultury, ale i odjinud. Portréty vznikaly především při jeho pražských pobytech. Vzpomeňme alespoň Josefa Horu, Vladislava Vančuru, Marii Tilschovou, Otakara Březinu, Jana Trampotu, či spisovatele Gammu. Z poválečného období pak portréty rychnovských rodáků Otomara Vaňorného, Anatola Provazníka a Vratislava Vycpálka, instalované na tzv. "Rychnovském Slavíně".
--> Dostupné zde

Úplný záznam - Podobné záznamy
2018-11-04
08:37

Přednáška o předcích k Vojtovým 21. narozeninám / Brožová, Kateřina
-- elektronický dokument
Podklady pro stručný přehled o předcích pro Vojtu Úlehlu k jeho 21. narozeninám. Od Rafaela Ungára po Josefa Úlehlu.
Plný text: PDF
[TIK 01587]

Úplný záznam - Podobné záznamy
2018-01-03
13:57

Nová žena: Orgán Obrodného hnutí mladých žen čsl. YWCA / Tilschová, Anna Maria
ročník časopisu
Praha: YWCA, 1926
Časopis řídila Anna Marie Tilschová, redakci vedla Marie Balejová, přispívali Emil Svoboda, Juliana Lancová, Marie Kubátová, Oscar Butter a Karel Kálal. Osvětové a cestopisné rubriky.
YWCA
--> Knihovna NIPOS
Obálka

Úplný záznam - Podobné záznamy
2018-01-03
13:27

Nová žena: Orgán Obrodného hnutí mladých žen čsl. YWCA / Tilschová, Anna Maria
ročník časopisu
Praha: YWCA, 1927
Časopis řídila Anna Marie Tilschová, redakci vedla Marie Balejová, přispívali Božena Benešová, Emil Svoboda, Juliana Lancová. Část roku probíhala diskuze o pornografické literatuře, které předcházela anketa mezi čtenářkami. Osvětové a cestopisné rubriky.
--> Knihovna NIPOS
Obálka

Úplný záznam - Podobné záznamy
2017-01-19
11:56

Františka Plamínková / Tilschová, Anna Maria
1935 -- kapitola v knize
In: Honzáková, Albína, ed. Kniha života: práce a osobnost F.F. Plamínkové: sborník k 60. narozeninám. Praha: Ženské ústředí čsl. strany národně socialistické. 2. část. - s. 598-599. - 1935
Vzpomínka na feministku, senátorku a spoluzakladatelku společnosti Boženy Němcové Františku Plamínkovou ve sborníku vydaném k jejím 60. narozeninám.
Společnost Boženy Němcové ; výročí
Text kapitoly: JPG

Úplný záznam - Podobné záznamy
2016-12-03
13:15

Úlomky hovorů Otokara Březiny / Lakomá, Emilie
vázaná kniha
Brno: Jola, 1992
V rámci sebraných úvah a poznámek jsou uvedeny také postřehy Otakara Březiny k osobnosti a dílu pedagoga Josefa Úlehly. Úlehla a Březina se potkali v Jaroměřicích jako učitelé. Březinovy postřehy o Úlehlově díle, osobnosti a stylu oponují tradičním interpretacím. Březina uvádí, že Havelkův výklad Úlehlovu dílu neprospěl. Březina se též kriticky vyjadřuje k tvorbě A. M. Tilschové.
biografie ; historie ; Jaroměřice nad Rokytnou ; učitelé
--> Souborný katalog
[TIK 01740]
Obálka

Úplný záznam - Podobné záznamy
2016-09-10
15:36

Mimi a Mamura
1930 -- černobílá fotografie
Kremnica ; místa našich předků
Mimi a Mamura: JPEG
[TIK 01579]
Mimi a Mamura

Úplný záznam - Podobné záznamy