Books

Latest additions:
2020-02-16
17:18

Příspěvky k dějinám průmyslu cukrovarnického v Čechách,: Období druhé 1830-1860. / Diviš, Jan V.
Kolín: Nákladem Komitétu pro uspořádání kolektivní výstavy cukrovarnícké, 1891
Biografická noticka o Ferdinandu Urbánkovi (str. 116 a dále) a potvrzení počátku jeho záhudy plynoucí ze spojení s Macháčkem a zdickým cukrovarem. Vrcholné ocenění jeho podílu na rozvoji českého cukrovarnictví.
biografie ; cukrovarnictví ; Kroměříž
--> Dostupné zde
[TIK 00530]
Titulní strana

Detailed record - Similar records
2019-02-24
18:01

Sbírka receptů pí. M.Ú. (Mimi Úlehlové-Tilschové) / Úlehla, Miloš
dvě kartotéční krabice s volnými lístky
Praha: 1965
Kartotéka Marie Úlehlové-Tilschové s recepty věcně řazenými do 33 skupin. Recepty jsou vystřihované z novin, ve kterých je MUT publikovala, a nalepené na katalogizační lístky, nebo přímo na lístky psané strojem. Kartotéky vedl manžel MUT Miloš Úlehla.
recepty
[TIK 01743]

Detailed record - Similar records
2018-03-27
13:09

O historickém a stavebním rázu Prahy: s 10 vyobrazeními / Chytil, Karel
vázaná kniha
Praha: Politika, 1916
Soubor obsahuje dvě přednášky - "O historickém vývoji a rázu Prahy" (nástin stavební historie města až do rozvoje stavební činnosti v 2. pol. 19. stol. a s ním spojené asanace v historickém centru i úsilí o zachování vynikajících památek a starobylého rázu Prahy) a "O stavební činnosti v Praze v době baroka" (pražská barokní architektura, hlavní stavby a osobnosti) a dva články - "O purismu a uměleckých památkách" (má se umělecká památka při opravě převést ve status quo, nebo se jí má ponechat ráz, který získala během času?) a "Přeměna Prahy a poměry hospodářské a sociální" (nezdravé povzbuzování stavebního ruchu ze strany peněžních ústavů, zbytečné bourání domů místo jejich adaptace kvůli rozšiřování ulic a zavádění moderních dopravních prostředků, snahy přeměnit i menší ulice na moderní velkoměstské bulváry plné výkladních skříní drahých obchodů, které vytlačují drobné živnostníky, vylidňování centra a jeho zaplňování úřady, bankami, pojišťovnami apod.).
architektura ; Praha
--> Souborný katalog
Titulní list

Detailed record - Similar records
2017-09-30
13:27

Crescas Labore!: Tři genrace rodu Proskowetzů (odborníků v cukrovarnictví a šlechtitelství) v Kvasicích; 1. vydání / Koutňáková, Květoslava
brožovaná kniha
Vizovice: Lípa, 2013
Historie a osudy rodu Proskowetzů od počátku 19. století dosud. Proskowetzovi působili v Kvasicích především jako majitelé cukrovaru (Emanuel Proskowetz starší) a významně přispěli ke šlechtění obilovin (Emanuel Prosowetz mladší). Kniha obsahuje deníkové zápisky Wilfrieda Proskowetze z pobytu v zajetí před odsunem do Německa a vzpomínky Evy Hönigschmid, rozené Proskowetz na život v Kvasicích i vlastní odsun. Emanuel Proskowetz byl švagrem Ferdinada Urbánka, se kterým založili cukrovarnický provoz v Kvasicích.
cukrovar ; cukrovarnictví ; druhá dvětová válka ; Kvasice ; odsun ; portréty ; prusko-rakouská válka ; první světová válka ; šlechtitelství
--> Souborný katalog
[TIK 01743]
Obálka

Detailed record - Similar records
2017-09-02
08:37

Česká menšina v Rakousku: přehled vývoje české menšiny na území dnešní Republiky rakouské, zvláště ve Vídni / Soukup, František Alois
vázaná kniha
Praha: Orbis, 1928
Historie vzniku a působení Spolku Komenského ve Vídni a podíl Josefa Úlehly na jeho práci.
biografie ; historie ; inspektoři ; pedagogická literatura ; portréty ; Spolek Komenského ; spolková činnost ; učební metody ; učitelé ; Vídeň
--> Souborný katalog
Titulní strana

Detailed record - Similar records
2017-01-27
15:13

Rok v Albeřicích očima Daniela Rybky; 1. vydání / Rybka, Daniel
vázaná kniha
Hostivice: Baron, 2016
Kniha fotografií z albeřického údolí fotografovaná vnukem A.C. Nora zachycuje proměny přírody během jednotlivých ročních období.
Albeřice ; Dolní Albeřice ; Horní Albeřice ; Kopina ; Mravenečník ; Raisova kaple
--> Souborný katalog
[TIK 01742]
Obálka

Detailed record - Similar records
2017-01-26
07:33

Představený a podřízený: (technika vedení); 2. vyd. / Schell, Erwin Haskell
vázaná kniha
Praha: Textilní ústav československý, 1936
Půvabná příručka pro vedoucí pracovníky, jak efektivně řídit své podřízené a budovat si pevné postavení, kterou E. Tilsch přeložil se švihem a za použití neotřelých výrazů.
vedení lidí ; řízení
--> Souborný katalog
[TIK 01741]
Titulní list

Detailed record - Similar records
2017-01-24
14:13

Technika života; Vydání 1. / Niklitschek, Alexander
vázaná kniha
Praha: Čin, 1942
biologie ; evoluce ; filozofie
--> Souborný katalog
Obálka

Detailed record - Similar records
2016-12-04
15:37

O zlaté kleci: a jiné vzpomínky; První vydání / Lehar, František
brožovaná kniha
Praha: Jiří Tomáš - nakladatelství Akropolis, 2003
Mimořádně cenný pramen, který zachycuje život český vědců zaměstnaných ve Spojeném ústavu jaderných výzkumů v sovětském satelitním vědeckém městečku Dubna v šedesátých letech 20. století. Další vzpomínky se vztahují k západním fyzikálním pracovištím (CERN, Saclay aj.), na kterých autor působil. V knize je zmiňována aktivita Ivana Úlehly nejen jako teoretického fyzika, ale i jako zástupce ředitele SÚJV. Je uváděn i v některých dalších souvislostech. V Dubně pobývali i další členové rodiny Ivana Úlehly, který tuto dobu popisuje ve třetím díle Kroniky rodu Úlehlů.
biografie ; Dubna ; emigrace ; fyzici ; jaderný výzkum ; Sovětský svaz ; totalitní režimy
--> Souborný katalog
[TIK 01739]
Obálka

Detailed record - Similar records
2016-12-03
13:15

Úlomky hovorů Otokara Březiny / Lakomá, Emilie
vázaná kniha
Brno: Jola, 1992
V rámci sebraných úvah a poznámek jsou uvedeny také postřehy Otakara Březiny k osobnosti a dílu pedagoga Josefa Úlehly. Úlehla a Březina se potkali v Jaroměřicích jako učitelé. Březinovy postřehy o Úlehlově díle, osobnosti a stylu oponují tradičním interpretacím. Březina uvádí, že Havelkův výklad Úlehlovu dílu neprospěl. Březina se též kriticky vyjadřuje k tvorbě A. M. Tilschové.
biografie ; historie ; Jaroměřice nad Rokytnou ; učitelé
--> Souborný katalog
[TIK 01740]
Obálka

Detailed record - Similar records