Articles

Latest additions:
2020-01-04
11:09

H. Veihingera filosofie fikcí / Čapek, Karel
1925 -- kapitola v knize
In: Čapek, Karel. Pragmatismus čili filosofie praktického života. 2. rozšířené vydání. Praha: Topič. Duch a svět: spisy populárně poučné; 34.. - s. 29-31. - 1925
Kapitola obsahuje také rozbor úvah Emanuela Tilsche obsažených v jeho knize Aforismy a myšlenky. Lze z nich snad usuzovat na důvod Tilschovy sebevraždy? Jediné Čapkovo dílo, které se věnuje pragmatismu.
rozbor díla
--> Souborný katalog
Plný text: PDF

Detailed record - Similar records
2020-01-01
16:48

Smuteční oznámení o skonu Jindřišky Tilschové
1901 -- oznámení v novinách
In: Národní listy. - - 1901
Smuteční oznámení o skonu Jindřišky Tilschové, rozené Macháčkové dne 21. 5. 1901.
parte ; pohřby ; úmrtí
Smuteční oznámení: PDF
[TIK 01365]

Detailed record - Similar records
2020-01-01
16:11

Smuteční oznámení o skonu Josefa Macháčka
1870 -- oznámení v novinách
In: Národní listy. - - 1870
Smuteční oznámení o skonu Josefa Macháčka dne 25.3.1870, které za rodinu zveřejnil jeho zeť advokát Josef Tilsch.
parte ; pohřby ; úmrtí
Smuteční oznámení: PDF
[TIK 01365]

Detailed record - Similar records
2017-01-24
09:48

Die Entschwindende Welt – Ein Film Der Sterbenden Folklore: Prof. Dr. Úlehla Als Filmregisseur [1932]: The Disappearing World – a Film About Dying Folklore: Prof. Dr. Úlehla as Filmmaker
2013 -- kapitola v knize
In: Jakobson, Roman a Jindřich Toman: Selected writings. IX., Uncollected works, 1916-1943. Berlin: De Gruyter Mouton. - s. 379-383. - 2013
Rozbor filmu Mizející svět.
film ; folkloristika

Detailed record - Similar records
2017-01-19
11:56

Františka Plamínková / Tilschová, Anna Maria
1935 -- kapitola v knize
In: Honzáková, Albína, ed. Kniha života: práce a osobnost F.F. Plamínkové: sborník k 60. narozeninám. Praha: Ženské ústředí čsl. strany národně socialistické. 2. část. - s. 598-599. - 1935
Vzpomínka na feministku, senátorku a spoluzakladatelku společnosti Boženy Němcové Františku Plamínkovou ve sborníku vydaném k jejím 60. narozeninám.
Společnost Boženy Němcové ; výročí
Text kapitoly: JPG

Detailed record - Similar records
2017-01-05
07:10

Anna Maria Tilschová / Kunc, Jaroslav
1946 -- kapitola v knize
In: Kunc, Jaroslav: Slovník soudobých českých spisovatelů: krásné písemnictví v letech 1918-45. [Díl II, N-Ž]. 1. vyd. Praha: Orbis. - s. 852-858. - 1946
Podrobný chronologický popis díla AMT s tendenčním výkladem o rozpadu rodin a nedostatečné propracovanosti postav. Rozbor evokuje osobní osud AMT, na což však autor nepoukazuje. Hodnocení vykazuje levicové postoje (rozpad buržoazních hodnot) , přestože vyšlo v roce 1946.
rozbor díla ; životopisy
--> Souborný katalog
Text hesla: PDF PDF (PDFA)

Detailed record - Similar records
2016-12-18
17:53

Vzpomínky na rodinu Macháčkovu / Kazda, Karel
1922 -- článek v časopise
In: Podbrdský (berounský) kraj. Sborník statí, památek a vyobrazení. - Roč. 1, s. 62-94. - 1922
Historie rodiny Macháčkovy, ze které pocházela první žena Josefa Tilsche Marie Terezie - dvojče Nerudovy lásky Terezie Marie, a Jindřiška budoucí manželka JUDr. Vladislava Tilsche. Jindřiška byla jedinou dcerou, která nepodlehla nemoci a založila rodinu. Její potomci nesou jméno Tilsch dodnes. Dokument přináší informace o obchodním společenství Macháčka a Ferdinanda Urbánka. Určitá stopa pro další pátrání o příčinách Urbánkova podnikatelského krachu. Účast Macháčka na obrozeneckém dění.
1866 ; biografie ; cukrovary ; Králův Dvůr ; portréty ; Počáply ; Zdice
Plný text: PDF

Detailed record - Similar records
2016-09-30
07:42

Meliši v Olomouci / Úlehla, Jan
1900 - 1908 -- naskenovaný strojopis
Podrobné vzpomínky na školní léta Lízinky Melichové a jejích sourozenců. Popis rodinných, školních a pracovních událostí z let 1900-1908. Mnoho poznámek k systému a povaze škol. Studentská a vojenská léta Heřmana Melicha. Práce stavitele Melicha na Moravě. Měšťanka v Cimburkově ulici a další školy na Žižkově. Bydlení a život v Laudonově ulici 6 (dnes Komenského) v Olomouci.
Bosna ; Bělidlo ; kostel sv. Kateřiny ; Laudonova ulice ; místa našich předků ; Na Smetance ; Olomouc ; Strážnice ; taneční ; Tvrdonice ; učitelský ústav ; vojenská služba ; Volné slovo ; životopisy
Druhá část: PDF PDF (PDFA) První část: PDF PDF (PDFA) Třetí část: PDF PDF (PDFA) Čtvrtá část: PDF PDF (PDFA)

Detailed record - Similar records
2016-09-15
15:00

Životní jubileum M. Úlehlové-Tilschové
1971 -- novinový výstřižek
In: Zemědelské noviny. - - 1971 - 3.7.1971
Soupis aktivit MUT.
bibliografie
Text noticky: JPEG
[TIK 01689]

Detailed record - Similar records
2016-09-12
09:29

Děd Josef Úlehla: 1852 - 1933 / Úlehla, Ivan
1788 - 1933 -- kapitola v knize
In: Úlehla, Ivan: Rodinná kronika: pracovní průklep. - s. 32-83. -> Hostitelský dokument
Životopis Josefa Úlehly v podání jeho vnuka dr. Ivana Úlehly.
Bilany ; Brno ; Klobouky ; Kroměříž ; Lipov ; místa našich předků ; Oslavice ; Podivín ; Příbor ; Strážnice ; Tvrdonice ; Vsetín ; Vídeň ; Žabovřesky ; životopisy
Životopis: PDF PDF (PDFA)
[TIK 01231]

Detailed record - Similar records