Articles

Latest additions:
2020-02-16
16:53

Nekrolog Marie Terezie Tilschové (Tylšové) v Národních listech
1870 -- oznámení v novinách
In: Národní listy. - - 1870 - 1.10.1870, 10(267). s. (3)
Stručný nekrolog Marie Terezie Tilschové (Tylšové), stručně připomíná osud její rodiny a společenské úspěchy.
parte ; pohřby ; úmrtí
Nekrolog: JPG
[TIK 01365]

Detailed record - Similar records
2020-02-16
16:45

Smuteční oznámení o skonu Marie Terezie Tilschové
1870 -- oznámení v novinách
In: Národní listy. - - 1870 - 1.10.1870, 10(267). s. (3)
Smuteční oznámení o skonu Marie Trezie Tilschové, rozené Macháčkové, dne 22. září 1870.
parte ; pohřby ; úmrtí
Smuteční oznámení: JPG
[TIK 01365]

Detailed record - Similar records
2020-02-16
15:52

Úpadek a pád cukrovaru ve Zdicích (1870-1877) / Sklenář, Karel
2013 -- článek v časopise
In: Minulostí Berounska. - Roč. 16, s. 71-121. - 2013
Významný článek podrobně popisuje zánik Macháčkova cukrovarnického podnikání ve Zdicíc, konec spolupráce s Františkem Skallou (Skálou) a nutnost vyplacení jeho podílu. Uvádí problémy, do kterých se cukrovar dostává nejen díky minulému hospodaření společníků především Skally, ale hlavně úmrtím Josefa Macháčka v roce 1870, krachem na burze, ale i vinou povodně v roce 1872. Nový společník Urbánek sanoval nakonec všechny dluhy i rozdíl mezi odhadní a skutečnou prodejní cenou vlastním majetkem, o který i v důsledku tohoto krachu přišel. V článku se Urbánkovi dostává uznání, že krach firmy nezpůsobil. Jsou zmiňováni bratři Tilschové, kteří jako advokáti pomáhali řešit komplikované otázky i kolem práv Macháčkových dědiců. Josef Tilsch převedl poručnictví sirot na svého mladšího bratra Vladislava, který se oženil s Jindřiškou Macháčkovou. Článek obsahuje mnoho důležitých odkazů na archivní materiály
1870-1887 ; cukrovary ; Králův Dvůr ; Zdice

Detailed record - Similar records
2020-02-16
15:11

Vznik a počátky cukrovaru ve Zdicích (1850-1870) / Sklenář, Karel
2012 -- článek v časopise
In: Minulostí Berounska. - Roč. 14, s. 48-92. - 2012
Významný článek podrobně popisuje vznik Macháčkova cukrovarnického podnikání ve Zdicích, identifikuje Františka Skallu (Skálu), partnera Macháčkovi, nastiňuje problémy, které vedly ke zrušení partnertví a uvádí důvody pro vstup Urnánka do firmy. Zajímavé momenty ze života Josefa Němce, manžela Boženy Němcové, který ve zdickém cukrovaru pracoval. Josef Tilsch se stává poručníkem sirotků po Macháčkovi.
1850-1870 ; cukrovary ; Králův Dvůr ; Zdice

Detailed record - Similar records
2020-01-04
11:09

H. Veihingera filosofie fikcí / Čapek, Karel
1925 -- kapitola v knize
In: Čapek, Karel. Pragmatismus čili filosofie praktického života. 2. rozšířené vydání. Praha: Topič. Duch a svět: spisy populárně poučné; 34.. - s. 29-31. - 1925
Kapitola obsahuje také rozbor úvah Emanuela Tilsche obsažených v jeho knize Aforismy a myšlenky. Lze z nich snad usuzovat na důvod Tilschovy sebevraždy? Jediné Čapkovo dílo, které se věnuje pragmatismu.
rozbor díla
--> Souborný katalog
Plný text: PDF

Detailed record - Similar records
2020-01-01
16:48

Smuteční oznámení o skonu Jindřišky Tilschové
1901 -- oznámení v novinách
In: Národní listy. - - 1901 - 22.5.1901, 41(140, ranní vydání). s. 6
Smuteční oznámení o skonu Jindřišky Tilschové, rozené Macháčkové dne 21. 5. 1901.
parte ; pohřby ; úmrtí
Smuteční oznámení: PDF
[TIK 01365]

Detailed record - Similar records
2020-01-01
16:11

Smuteční oznámení o skonu Josefa Macháčka
1870 -- oznámení v novinách
In: Národní listy. - - 1870 - 25.3.1870, 10(83). s. (4)
Smuteční oznámení o skonu Josefa Macháčka dne 25.3.1870, které za rodinu zveřejnil jeho zeť advokát Josef Tilsch.
parte ; pohřby ; úmrtí
Smuteční oznámení: PDF
[TIK 01365]

Detailed record - Similar records
2017-01-24
09:48

Die Entschwindende Welt – Ein Film Der Sterbenden Folklore: Prof. Dr. Úlehla Als Filmregisseur [1932]: The Disappearing World – a Film About Dying Folklore: Prof. Dr. Úlehla as Filmmaker
2013 -- kapitola v knize
In: Jakobson, Roman a Jindřich Toman: Selected writings. IX., Uncollected works, 1916-1943. Berlin: De Gruyter Mouton. - s. 379-383. - 2013
Rozbor filmu Mizející svět.
film ; folkloristika

Detailed record - Similar records
2017-01-19
11:56

Františka Plamínková / Tilschová, Anna Maria
1935 -- kapitola v knize
In: Honzáková, Albína, ed. Kniha života: práce a osobnost F.F. Plamínkové: sborník k 60. narozeninám. Praha: Ženské ústředí čsl. strany národně socialistické. 2. část. - s. 598-599. - 1935
Vzpomínka na feministku, senátorku a spoluzakladatelku společnosti Boženy Němcové Františku Plamínkovou ve sborníku vydaném k jejím 60. narozeninám.
Společnost Boženy Němcové ; výročí
Text kapitoly: JPG

Detailed record - Similar records
2017-01-05
07:10

Anna Maria Tilschová / Kunc, Jaroslav
1946 -- kapitola v knize
In: Kunc, Jaroslav: Slovník soudobých českých spisovatelů: krásné písemnictví v letech 1918-45. [Díl II, N-Ž]. 1. vyd. Praha: Orbis. - s. 852-858. - 1946
Podrobný chronologický popis díla AMT s tendenčním výkladem o rozpadu rodin a nedostatečné propracovanosti postav. Rozbor evokuje osobní osud AMT, na což však autor nepoukazuje. Hodnocení vykazuje levicové postoje (rozpad buržoazních hodnot) , přestože vyšlo v roce 1946.
rozbor díla ; životopisy
--> Souborný katalog
Text hesla: PDF PDF (PDFA)

Detailed record - Similar records